Provoet

PROVOET EN VOETLIJN.NL…

Over ProVoet
ProVoet Landelijke Organisatie voor de pedicure 
ProVoet is een brancheorganisatie die de beroepsbelangen van haar leden behartigt. Daarnaast zetten wij ons in om de kwaliteit van de voetverzorging in het algemeen en het beroep van pedicure in het bijzonder te bevorderen.  
 
Vakinhoudelijke activiteiten 
Bevorderen van kwaliteit betekent ook het beschikbaar stellen van kennis. ProVoet bevordert het kennisniveau door het organiseren van activiteiten zoals:

■ workshops
■ lezingen
■ congressen
■ studiedagen